Campanyes Històric Entitats Centre Cívic Bus al barri Regidor barri OMAC Ràdio Plaçes barri Contenidors Millores avinguda Defensem parc PlaseQTa

 

El PLASEQTA (Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona), és el marc orgànic i funcional elaborat per prevenir, o en el seu cas mitigar, les conseqüències d'accidents greus prèviament analitzats, classificats i avaluats. En aquest pla s'estableix l'esquema de coordinació de les autoritats, organismes i serveis cridats a intervenir, els recursos humans i materials necessaris per a la seva aplicació i les mesures de protecció més idònies.

El PLASEQTA s'activarà en emergència en el cas que es produeixi un accident en una indústria química que tingui, o pugui tenir, repercussions a l'exterior de la instal·lació, i que per tant pugui comportar danys a les persones i/o efectes adversos al medi ambient, o en cas d'accident interior, que pugués provocar danys materials greus en la pròpia instal·lació i víctimes en el seu interior. En el cas que l'accident només provoqui danys a la instal·lació industrial, l'empresa activarà el seu Pla d'Emergència Interior (PEI); sempre, però, en donarà coneixement a les autoritats.

 

Com ho saps?

Sabrem que s'ha produït un accident químic que fa necessari adoptar mesures de protecció, perquè podrem:

La sirena que pot sentir-se en cas d'accident, serà un so oscil·lant, de tres minuts de durada, amb una aturada de 5 segons cada minut. Aquest senyal, només se sentirà en els llocs que calgui adoptar mesures de protecció.

La fi de l'emergència es podrà saber, bé per les informacions de la ràdio, o mitjançant el so continu d'una sirena, d'un minut de durada.

 

 

 

 

 

 

 

Una o més de les sirenes pendents d'instal·lar esperem que siguin pel barri de Sant Pere i Sant Pau on l'única existent ara mateix és al Campus Sescelades, i aquesta no és audible a tot el barri.

(Notícia del Més Tarragona 15/10/2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué cal fer en cas d'accident químic?

 

Únicament quan el confinament no sigui possible (càmpings, àrees obertes d'oci, ...) es planteja com a mesura més adequada l'evacuació o l'allunyament.

Les emissores de ràdio que cal sintonitzar són les de titularitat pública, sigui en freqüència modulada (FM) o en ona mitjana (OM). En concret:

A més cal tenir en compte els mitjans de comunicació locals.

Els plans d'emergència exterior químics a Europa, són molt similars al PLASEQTA, per què tots es regeixen pels requeriments de la Directiva europea 96/82/CE (SEVESO II).

 

Confinament

Una fuita de gas provoca l'expulsió accidental de productes perillosos que pol·luciona l'atmosfera, l'aigua i el sòl, i pot provocar la formació d'un núvol tòxic, és a dir, la propagació en forma de gas o vapor de concentracions altes de productes que resulten perillosos per a la salut i la vida.

El confinament és l'acció de tancar-se en un local totalment aïllat de l'exterior, preferentment sense finestres (habitacions més interiors dels habitatges), obturant-ne amb cura les obertures, incloses les entrades d'aire, després d'haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.

Estudis realitzats demostren que quedar-se dins dels edificis augmenta considerablement el grau de protecció davant núvols tòxics i explosius.

Donada una concentració tòxica a l'exterior, a l'interior pot arribar a haver d'un 10% a un 30%, en funció de la qualitat del tancament.

 

Mesures complementàries a adoptar

 

Desprès de l'emergència

 

Més informació web del PlaseQTa al GenCat

 


 

PlaseQCat

 

Plaseqcat, el Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya, per tal de fer front a les emergències per accidents greus amb substàncies perilloses que es produeixin a Catalunya, un pla d’emergències que, per les seves característiques, és pioner a l’estat espanyol.

El Plaseqcat abasta, territorialment, a tot Catalunya, la qual, a efectes operatius i de risc, es divideix en diversos sectors de risc.

Fins ara, tots els plans d’emergència exterior per accidents greus amb substàncies perilloses que s’havien elaborat a Catalunya se centraven en una empresa o bé en polígons industrials, dins un territori concret.

Una altra novetat del Plaseqcat és el seu abast industrial: algunes instal·lacions d’explosius i pirotècnia i els aparcaments de mercaderies perilloses d’Adif han passat a formar-ne part.