Campanyes Histňric Entitats Centre Cívic Bus al barri Regidor barri OMAC Rŕdio Plaçes barri Contenidors Millores avinguda Defensem parc PlaseQTa

Millores a l'Avinguda Paďsos Catalans

Uns dels objectius que s'ha plantejat l'Ajuntament de Tarragona com a prioritat, a curt i a mitjŕ termini, és la seguretat viŕria. L'Ajuntament vol aconseguir que Tarragona sigui una ciutat en quč el vianant se senti cňmode i segur a l'hora de transitat pels carrers. Per tant, hem d'assolir una convivčncia plena i harmňnica entre tots els usuaris de la via, i l'Ajuntament estŕ invertint molts esforços, tant econňmics com humans, en la consecució d'aquesta prioritat.

Una de les vies on cal fer modificacions urgents és l'avinguda dels Paďsos Catalans, que és molt ampla, té un alt índex de població i estŕ rodejada de centres educatius. En aquest cas, el problema més greu és la velocitat que assoleixen alguns conductors amb els vehicles quan hi circulen.

Seguint les propostes plantejades en el Pla local de seguretat viŕria, s'ha considerat necessari instalˇlar, entre les dues rotondes, quatre passos de vianants, a una distŕncia aproximada entre ells de 200 a 300 metres, els quals estaran regulats semafňricament. Actualment ja hi ha dos aparells instalˇlats i també s'estan instalˇlant els altres dos proposats.

Aquests semŕfors estan preparats amb uns polsadors, que el vianant pot prémer per solˇlicitar el canvi de fase a verd. Així mateix, tenen fixada, de manera permanent, la fase vermella per als vehicles fins que aquests redueixen la velocitat a la marcada, 50 km/h. Aleshores, el semŕfor es posa en fase intermitent. També poden funcionar com a radar fix per denunciar aquells vehicles que, sense reduir la velocitat, superin el semŕfor en fase vermella. Tot i aixň, des de la Guŕrdia Urbana es continuaran fent, regularment, controls de velocitat en altres punts d'aquesta via.

A continuació mostrem la informació veďnal del projecte de regulació semafňrica a l'Avinguda dels Paďsos Catalans.

(Clica sobre l'imatge per fer-la més gran)