Histōric Entitats Centre Cívic Bus al barri Regidor barri OMAC Rādio Plaįes barri Contenidors Millores avinguda Defensem parc PlaseQTa

Millores a l'Avinguda Paīsos Catalans

Uns dels objectius que s'ha plantejat l'Ajuntament de Tarragona com a prioritat, a curt i a mitjā termini, és la seguretat viāria. L'Ajuntament vol aconseguir que Tarragona sigui una ciutat en quč el vianant se senti cōmode i segur a l'hora de transitat pels carrers. Per tant, hem d'assolir una convivčncia plena i harmōnica entre tots els usuaris de la via, i l'Ajuntament estā invertint molts esforįos, tant econōmics com humans, en la consecuciķ d'aquesta prioritat.

Una de les vies on cal fer modificacions urgents és l'avinguda dels Paīsos Catalans, que és molt ampla, té un alt índex de poblaciķ i estā rodejada de centres educatius. En aquest cas, el problema més greu és la velocitat que assoleixen alguns conductors amb els vehicles quan hi circulen.

Seguint les propostes plantejades en el Pla local de seguretat viāria, s'ha considerat necessari instalˇlar, entre les dues rotondes, quatre passos de vianants, a una distāncia aproximada entre ells de 200 a 300 metres, els quals estaran regulats semafōricament. Actualment ja hi ha dos aparells instalˇlats i també s'estan instalˇlant els altres dos proposats.

Aquests semāfors estan preparats amb uns polsadors, que el vianant pot prémer per solˇlicitar el canvi de fase a verd. Així mateix, tenen fixada, de manera permanent, la fase vermella per als vehicles fins que aquests redueixen la velocitat a la marcada, 50 km/h. Aleshores, el semāfor es posa en fase intermitent. També poden funcionar com a radar fix per denunciar aquells vehicles que, sense reduir la velocitat, superin el semāfor en fase vermella. Tot i aixō, des de la Guārdia Urbana es continuaran fent, regularment, controls de velocitat en altres punts d'aquesta via.

A continuaciķ mostrem la informaciķ veīnal del projecte de regulaciķ semafōrica a l'Avinguda dels Paīsos Catalans.

(Clica sobre l'imatge per fer-la més gran)