Campanyes Històric Entitats Centre Cívic Bus al barri Regidor barri OMAC Ràdio Plaçes barri Contenidors Millores avinguda Defensem parc PlaseQTa

Recollida selectiva

 

La Conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona impulsa una nova campanya de comunicació de contenidors soterrats, que estan cofinançats pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, i de la recollida selectiva. D'aquesta manera es pretén reduir la quantitat de rebuig generada per la ciutadania de Tarragona. 
S'informa la ciutadania de la recollida selectiva i se li facilita el material per començar a fer-la efectiva. En concret es lliura un cubell per separar la fracció orgànica, un paquet de 15 bosses compostables i un joc de tres bosses de ràfia pel vidre, els envasos i el paper i el cartró.

Obtenció dels materials

Durant el desenvolupament de la campanya, els promotors ambientals visitaran els veïns a les seves vivendes per a lliurar-los directament els materials. 

Aquests promotors informen els veïns sobre la recollida selectiva amb un imant per a la nevera, un fulletó explicatiu i els lliuren directament els materials per a poder realitzar la recollida selectiva. A aquells veïns que no es troben a casa seva durant la visita dels promotors, se’ls deixa un un fulletó informant-lo dels dies i els llocs on poden dirigir-se per a aconseguir els materials.

Deixalleries mòbils

Es tracta de vehicles o caixes metàl·liques que es distribueixen per diferents barris de la ciutat, i que permeten al ciutadà l’aportació no periòdica en petites quantitats de residus municipals voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc) i especials (pintures, dissolvents, bateries, oli usat, etc) vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar.

Al barri de Sant Pere i Sant Pau hi ha quatre punts, tots amb horari de 8 a 20h:

bulletPlaça Cuba o 3ª promoció: cada dimecres
bulletAvinguda Països catalans cantonada carrer Joan Molas: cada dimecres
bulletMuntanyeta de Sant Pere: cada dimecres

 

A la secció de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona hi podem trobar informació ampliada de la recollida selectiva i les deixalleries mòbils, també de la qualitat de l'aire, recorreguts a peu per itineraris amb valor històric i natural...

 

 

Contenidors soterrats

Característiques generals:

bulletContenidors de 3.000 o 5.000 L de capacitat instal·lats en una fosa de formigó.
bulletBústia i plataforma que s'aixequen amb el contenidor.
bulletBústia d'acer inoxidable i xapa d'acer.
bulletPlataforma de seguretat quan es retira el contenidor.

Avantatges:

bulletObertura amb pedal i maneta per facilitar la utilització.
bulletIntegració visual amb l'entorn.
bulletZona d'ubicació dels contenidors més neta.
bulletMajor capacitat de recollida de residus en totes les seves fraccions per ubicació, que implica una menor ocupació de la via pública

A continuació mostrem la contenerització proposada per la zona de Sant Pere i Sant Pau, Quatre Garrofers i Muntanyeta de Sant Pere.

(Clica sobre l'imatge per fer-la més gran)